Forum Rozwoju Przemysłu opracowało postulaty wsparcia przedsiębiorstw w dobie pandemii - SZCZEGÓŁY

Polska Izba Przemysłu Chemicznego - inicjator powołania Forum

inicjator powołania Forum Rozwoju Przemysłu – to największa branżowa organizacja reprezentująca na arenie krajowej i międzynarodowej interesy ponad 150 firm i instytucji związanych z przemysłem chemicznym. Izba jest rzecznikiem interesów Członków, bierze czynny udział w procesach legislacyjnych, a także wspiera rozwój i innowacyjność całego sektora chemicznego. Uczestnicząc w pracach nad regulacjami, PIPC prowadzi dialog z administracją krajową oraz unijną, przede wszystkim w zakresie wypracowywania jak najłagodniejszych skutków regulacji i mechanizmów chroniących konkurencyjność branży na rynku europejskim. PIPC jest członkiem  szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

organizacja samorządu gospodarczego powołana, by reprezentować przedsiębiorców tworzących łańcuch wartości związany z opakowaniami.Członkami Izby są podmioty uczestniczące w całym cyklu życia opakowania od producentów opakowań poprzez ich użytkowników aż do podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami wraz z firmami usługowymi towarzyszącymi w obrocie gospodarczym. Dzięki wsparciu członków, przedsiębiorcy mają możliwość zapoznać się z doświadczeniem przekraczającym ich podstawową działalność, ale wskazującym im ich rolę w cyklu życia opakowania. PIOIRO buduje system nie tylko dla swoich członków, ale również na rzecz przedsiębiorców, którzy przystąpią do porozumień PIOIRO. Takie działanie gwarantuje długofalową realizację misji przedsiębiorców oraz ich obowiązków prawnych dotyczących podjęcia i realizacji działań mających doprowadzić do zwiększenia poziomów recyklingu odpadów, zwiększenia zasobów oszczędności. 

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

reprezentuje największe firmy zajmujące się produkcją, magazynowaniem i sprzedażą paliw płynnych oraz olejów smarowych na polskim rynku. Obecnie członkami POPiHN są: Amic Polska, ANWIM, BP, Circle K Polska, Fuchs Oil, Grupa Lotos, PERN, PKN Orlen, Shell, Slovnaft, Tanquid i Total. Firmy te zatrudniają w Polsce ponad 20 tysięcy osób i wpłacają do budżetu ok. 60 mld zł. POPiHN koordynuje działania branżowe w zakresie zmian legislacyjnych, prowadzi rozbudowany monitoring rynku paliw i olejów smarowych oraz wspiera różne działania ograniczające szarą strefę. POPiHN działa także na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. 

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

działa od roku 1992. Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe, Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości. Członkostwo w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych,
wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów,przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdówmotocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep, części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działaniana rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszychaktów prawnych dotyczących motoryzacji. Uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego

jest organizacją zrzeszającą producentów opon. Reprezentuje branżę wytwarzającą ponad 36 mln szt. produktów wysokich technologii każdego roku, dziennie to ponad 130 tys.opon. Tylko bezpośrednio producenci zatrudniają ponad 10 000 pracowników w 4 fabrykach i spółkach handlowych. Branża jest też znaczącym eksporterem. W 2019 wysłała zagranice opony za ponad 8,5 mld PLN, co stanowi blisko 1% polskiego eksportu. Tylko w ostatnich 2 latach producenci opon zainwestowali niemal 1 mld PLN w rozwój technologii. PZPO jest głosem przemysłu oponiarskiego w sprawach związanych z gospodarką, a także w zakresie bezpieczeństwa drogowego i standardów technicznych, środowiska, klimatu i energii.

Związek Pracodawców i Producentów sprzętu AGD APPLiA Polska

jest jedyną w kraju reprezentacją producentów i importerów całego sektora. Od momentu powstania w 2004 roku, doradzamy i konsultujemy z naszymi członkami branżowe stanowiska w tematach związanych z przemysłem, innowacyjnością, prawami konsumenckimi, efektywnością energetyczną, normalizacją czy gospodarką obiegu zamkniętego. APPLiA Polska to także monitoring sprzedaży, produkcji i eksportu AGD w kraju i Europie oraz eksperci w wielu kluczowych dla AGD dziedzinach. Siłą APPLiA są nasi członkowie, czyli 28 firm dostarczających łącznie blisko 100% sprzętu AGD na polskim rynku oraz reprezentujących prawie 100% całej produkcji AGD w Polsce.