Forum Rozwoju Przemysłu opracowało postulaty wsparcia przedsiębiorstw w dobie pandemii - SZCZEGÓŁY

O polskim przemyśle

mapa

Przemysł odgrywa bardzo dużą rolę w budowaniu polskiej gospodarki. Obecnie w przemyśle zatrudnionych jest ponad 3,2 mln osób, co stanowi ok. 20% udziału w zatrudnieniu ogółem w Polsce. Tak wysoki poziom utrzymuje się niezmiennie od 10 lat i stale rośnie. Tylko w 2018 roku wzrost liczby miejsc pracy w przemyśle w stosunku do roku 2017 wyniósł ok. 1,4%, a w stosunku do 2010 roku – aż 11,1%.

Znaczenie przemysłu odzwierciedla także wartość produkcji sprzedanej, która wynosi przeszło 1,5 bln PLN. W tym zakresie przemysł również osiągnął wzrost, a było to 7,3% więcej w stosunku do roku 2017. W ostatniej dekadzie jej wartość wzrosła o przeszło 54%.

Polski przemysł wypracowuje ok. 22% PKB i daje mu to pozycję niezagrożonego lidera. Wartość PKB ­ samego przemysłu wzrosła w roku 2018 o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku. Reasumując procenty – przeszło 1/5 udziału przemysłu w całym PKB kraju tylko potwierdza jego znacznie dla całej gospodarki i dla jej rozwoju.

Przemysł w Polsce tworzą różne sektory, często korzystające wzajemnie ze swoich towarów i usług. Ponadto przemysł istotnie wpływa na liczne, nieprzemysłowe gałęzie gospodarki, dostarczając rozwiązania i dobra gotowe, bez których w zasadzie żadna gospodarka nie jest w stanie sprawnie funkcjonować. Siła przemysłu jest potężna. Ważnym elementem jest również to, jaki wpływ mogą mieć wymienione na wstępie trendy na rozwój społeczeństwa i gospodarki oraz jaki wpływ mogą mieć zachowania innych sektorów nieprzemysłowych i dziedzin gospodarki wraz z trendami społecznymi na rozwój przemysłu.

Na podstawie „Gospodarka przemysłem stoi. Forum Rozwoju Przemysłu – nowy model współpracy” dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes PIPC w: Magazyn „Polska Chemia” 1/2020